wp titel veranderen

Om de titel van WordPress te veranderen zijn er meerdere opties. Je kan een directe aanpassing maken in de templates, maar het kan ook door de filter in functions.php op te nemen. De titel is uit 3 onderdelen opgebouwd: de titel, koppel teken en website naam. 

De titel en website naam kunnen met een filter worden gewijzigd:

add_filter('document_title_parts', 'change_wp_title', 20, 1);

function change_wp_title($title) {
  global $post, $paged;
  $grappig = $title;

  // on single pages prepend the title with Single:
  // AND strip www. from the site title
  if (is_single()) {
    $title['title'] = 'Single: ' . $title['title'];
    $title['site'] = str_replace('www.', ' ', $title['site']);
  }

  // the home page uses a tagline
  if (is_home()) {
    $title['tagline'] = 'Home:';
  }

  if (is_page()) {
    $title['title'] = 'Page: ' . $title['title'];
  }
  if (is_woocommerce()) {
    $title['title'] = 'Shop: ' . $title['title'];
  }

  return $title;
}

Het koppelteken heeft zijn eigen filter: ‘document_title_separator’.

add_filter('document_title_separator', 'change_wp_title_sep', 20, 1);

function change_wp_title_sep($sep) {
  $sep = '*';

  return $sep;
}

Je kan ook gewoon de gehele titel vervangen met een eigen invulling:

add_filter('pre_get_document_title', 'wipe_wp_title', 20, 1);

function wipe_wp_title($title) {
  global $post;
  $title = "title for all pages {$post->ID}";

  return $sep;
}

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.