wp titel veranderen

Om de titel van WordPress te veranderen zijn er meerdere opties. Je kan een directe aanpassing maken in de templates, maar het kan ook door de filter in functions.php op te nemen. De titel is uit 3 onderdelen opgebouwd: de titel, koppel teken en website naam. 

De titel en website naam kunnen met een filter worden gewijzigd:

Het koppelteken heeft zijn eigen filter: ‘document_title_separator’.

Je kan ook gewoon de gehele titel vervangen met een eigen invulling:

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.