Plugin schrijven voorbeeld

Onderstaand voorbeeld is een complete plugin die de titel van een post aanpast.

 1. maak een map mijn-plugin in wp-content/plugins/
 2. maak in de map een bestand mijn-plugin.php

  <?php
  
  /*
  * Plugin Name:    Mijn plugin
  * Plugin URI:    http://www.mijn-domein.nl/
  * Description:    Een korte beschrijving van de plugin.
  * Version:      1.0.0
  * Author:      Jouw naam
  * Author URI:    http://www.mijn-domein.nl/jouw-naam
  * License:      GPL-2.0+
  * License URI:    http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.txt
  */
  
  // laad de stylesheet
  function mijnPluginStyle()
  {
    wp_register_style('mijn_plugin_style', plugin_dir_path(__FILE__) . 'css/style.css', false, '0.0.1');
    wp_enqueue_style('mijn_plugin_style');
  }
  
  add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'mijnPluginStyle' );
  
  // laad het script
  function mijnPluginScript()
  {
    wp_register_style('mijn_plugin_script', plugin_dir_path(__FILE__) . 'js/script.js', false, '0.0.1');
    wp_enqueue_style('mijn_plugin_script');
  }
  
  add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'mijnPluginScript' );
  
  // voeg loop start hier op elke pagina waar een loop start
  Function mijnPluginLoopStart()
  {
    echo "<h1 class='loop-start'>Loop start hier</h1>";
  }
  
  // Voeg het woord telefoon toe voor elke titel
  add_action('loop_start', 'mijnPluginLoopStart');
  
  function verander_de_titel($title)
  {
     $title = 'Telefoon: ' . $title;
  
     return $title;
  }
  
  add_filter('the_title', 'verander_de_titel');
 3. Maak nu in de plugin map de mappen /css/ en /js/ en maak daarin de style.css en script.js aan zoals in bovenstaande code benoemd.
 4. Beiden bestanden mogen leeg zijn…

Download dit voorbeeld

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.