Archives: Wordpress

Hierin worden Wordpress posts bijgehouden

input veld op cart page

Woocommerce

in functions // get from session your URL variable and add it to item add_filter(‘woocommerce_get_cart_item_from_session’, ‘cart_item_from_session’, 10, 3); function cart_item_from_session( $data, $values, $key ) { $data[‘text’] = isset( $values[‘text’] ) ? $values[‘text’] : ”; return $data; } // this one does the same as woocommerce_update_cart_action() in plugins\woocommerce\woocommerce-functions.php // but with your URL variable // this… Read more »

Woocommerce toegang tot admin dashboard

Woocommerce sluit de admin af voor alle gebruikers die geen posts kunnen bewerken. Als zij naar wp-admin gaan worden ze omgeleid naar /my-account/. Dit is handig in 90% van de gevallen maar een probleem als sommigen gebruikers bij /wp-admin/ moeten kunnen. /* ALLOW REDACTEUR (EDITOR) TO ACCESS DASHBOARD AND ADMIN BAR*/ add_filter(‘woocommerce_disable_admin_bar’, ‘functie_disable_admin_bar’, 10, 1);… Read more »

output buffer

Het kan zijn dat je geen enkele mogelijkheid kan vinden om de output van wordpress aan te passen. In dat geval bestaat de mogelijkheid de output te bufferen. En voordat deze naar de browser gaat nog aan te passen. Een praktisch  voorbeeld is dat als je het woordje home in de breadcrumb wil aanpassen in… Read more »

create new admin page

Admin menu with page – wordpress codex <?php /** Step 2 (from text above). */ add_action( ‘admin_menu’, ‘my_plugin_menu’ ); /** Step 1. */ function my_plugin_menu() { add_options_page( ‘My Plugin Options’, ‘My Plugin’, ‘manage_options’, ‘my-unique-identifier’, ‘my_plugin_options’ ); } /** Step 3. */ function my_plugin_options() { if ( !current_user_can( ‘manage_options’ ) ) { wp_die( __( ‘You do… Read more »

Default content in wysiwyg

veel onderdelen van wordpress hebben de mogelijkheid aangepast te worden door een filter. Een van de filters is die voor de content voor een nieuwe post. Door deze filter aan te passen kan een standaard ‘tekst’ worden geplaatst.  <?php add_filter(‘default_content’, ‘my_editor_content’); function my_editor_content( $content ) { $content = “If you enjoyed this post, make sure… Read more »

css add class to body based on browser

<?php add_filter(‘body_class’,’browser_body_class’); function browser_body_class($classes) { global $is_lynx, $is_gecko, $is_IE, $is_opera, $is_NS4, $is_safari, $is_chrome, $is_iphone; if($is_lynx) $classes[] = ‘lynx’; elseif($is_gecko) $classes[] = ‘gecko’; elseif($is_opera) $classes[] = ‘opera’; elseif($is_NS4) $classes[] = ‘ns4’; elseif($is_safari) $classes[] = ‘safari’; elseif($is_chrome) $classes[] = ‘chrome’; elseif($is_IE) $classes[] = ‘ie’; else $classes[] = ‘unknown’; if($is_iphone) $classes[] = ‘iphone’; return $classes; } ?>  

Compile sass naar css (wordpress bones)

Less Logo

Om scss (sass) naar css te compilen zijn verschillende mogelijkheden. Er kan software worden gebruikt, een plugin voor je IDE of Grunt. Hier volgt de setup voor Grunt (node js, grunt) (getest in windows 10).

netbeans – php snippets

Netbeans Logo

Snippets zijn ‘kleine’ herbruikbare stukjes code die met een afkorting kunnen worden opgeroepen waarna herhaling binnen php code plezieriger worden. In elk programma worden ze anders ingesteld, hier een uitleg voor netbeans Netbeans Onder: Tools-> options

Woocommerce prijs in variabele pulldown

Woocommerce

werkt bij één variabele: zet in functions.php function twentyfourteen_wp_variabele_with_price( $term ) { global $wpdb, $product; $result = $wpdb->get_col( “SELECT slug FROM {$wpdb->prefix}terms WHERE name = ‘$term'” ); $term_slug = ( !empty( $result ) ) ? $result[0] : $term; $query = “SELECT postmeta.post_id AS product_id FROM {$wpdb->prefix}postmeta AS postmeta LEFT JOIN {$wpdb->prefix}posts AS products ON (… Read more »

Netbeans installeren (php)

Netbeans Logo

NetBeans is een volledige ide, uitbreidbaar voor meerder talen. Voor het installeren is de Java jdk nodig (vraagt hij ook tijdens het installeren). Na installatie kan XdeBug ingesteld worden. Java jdk Netbeans maakt gebruik van java en deze dient voor netbeans ge|installeerd te worden. download bij Oracle. – kies de goede voor je pc. De versies… Read more »