WP Onderwerp: plugin

Maak een plugin

WordPress Puddinq Dashboard plugin

Puddinq Dashboard is een lichtgewicht plugin die het admin dashboard van wordpress een andere look geeft. Met de plugin kan je: widgets verbergen puddinq widgets gebruiken het WordPress logo vervangen

Actions hooked aan een action

Actions zijn eigenlijk  filters en filters worden bewaard in een globale variabele. Deze variabele kun je uitlezen. Aanpak: een functie die de variabele print. Deze haken (hook) we aan een actie in de footer. add_action( ‘wp_footer’, ‘list_comment_filters’ ); function list_comment_filters() { global $wp_filter; $comment_filters = array (); $h1 = ‘<h1>Current Comment Filters</h1>’; $out = ”;… Read more »

Plugin schrijven voorbeeld

Onderstaand voorbeeld is een complete plugin die de titel van een post aanpast. maak een map mijn-plugin in wp-content/plugins/ maak in de map een bestand mijn-plugin.php

plugin schrijven 3 (actions en filters)

Plugin schrijven deel 1 behandelt de minimale acties om een plugin te maken. Plugin schrijven deel 2 behandelt het laden van een style.css en script.js voor de plugin Plugin schrijven deel 3 het gebruik van een action Het gebruik van een filter Het gebruik van een hooks WordPress (en plugins) zitten vol met hooks. Het is letterlijk een haak… Read more »

Plugin schrijven 2

Plugin schrijven deel 1 behandelt de minimale acties om een plugin te maken. Het maken van een map Het maken van een hoofdbestand De minimale informatie in het hoofdbestand Plugin schrijven deel 2 Het toevoegen van een stylesheet Het toevoegen van een script Het toevoegen van een admin style sheet Het toevoegen van een admin script

plugin schrijven 1 verdieping

Plugin schrijven deel 1 behandelt de minimale acties om een plugin te maken. Het maken van een map Het maken van een hoofdbestand De minimale informatie in het hoofdbestand De verdieping gaat in op deze onderdelen De plugin map De plugin map kan het beste een unieke naam hebben: Een andere plugin zou de bestanden kunnen… Read more »

plugin schrijven 1

Om een wordpress plugin te maken is allee deze post nodig… de plugin doet echter nog niets. Maak een unieke map aan in /wp-content/plugins/ bijvoorbeeld unieke-plugin: /wp-content/plugins/unieke-plugin/ Maak nu in deze map een uniek *.php file aan: unieke-plugin.php /wp-content/plugins/unieke-plugin/unieke-plugin.php Plaats nu de minimale benodigdheden in dat bestand. bestand: /wp-content/plugins/unieke-plugin/unieke-plugin.php De minimale inhoud voor het commentaar:… Read more »

create new admin page

Admin menu with page – wordpress codex <?php /** Step 2 (from text above). */ add_action( ‘admin_menu’, ‘my_plugin_menu’ ); /** Step 1. */ function my_plugin_menu() { add_options_page( ‘My Plugin Options’, ‘My Plugin’, ‘manage_options’, ‘my-unique-identifier’, ‘my_plugin_options’ ); } /** Step 3. */ function my_plugin_options() { if ( !current_user_can( ‘manage_options’ ) ) { wp_die( __( ‘You do… Read more »