WP Onderwerp: filter

Pas een element aan met filters

Post type toevoegen aan blog (pre get posts)

Een query variabele aanpassen met pre get posts

 

Actions hooked aan een action

Actions zijn eigenlijk  filters en filters worden bewaard in een globale variabele. Deze variabele kun je uitlezen. Aanpak: een functie die de variabele print. Deze haken (hook) we aan een actie in de footer.

   

wp titel veranderen

Om de titel van WordPress te veranderen zijn er meerdere opties. Je kan een directe aanpassing maken in de templates, maar het kan ook door de filter in functions.php op te nemen. De titel is uit 3 onderdelen opgebouwd: de titel, koppel teken en website naam.¬† De titel en website naam kunnen met een filter… Read more »

Default content in wysiwyg

veel onderdelen van wordpress hebben de mogelijkheid aangepast te worden door een filter. Een van de filters is die voor de content voor een nieuwe post. Door deze filter aan te passen kan een standaard ‘tekst’ worden geplaatst.¬†

Dit geeft de mogelijkheid de opmaak voor te bereiden met div’s, shortcodes te plaatsen of een… Read more »