WP Onderwerp: filter

Pas een element aan met filters

Actions hooked aan een action

Actions zijn eigenlijk ¬†filters en filters worden bewaard in een globale variabele. Deze variabele kun je uitlezen. Aanpak: een functie die de variabele print. Deze haken (hook) we aan een actie in de footer. add_action( ‘wp_footer’, ‘list_comment_filters’ ); function list_comment_filters() { global $wp_filter; $comment_filters = array (); $h1 = ‘<h1>Current Comment Filters</h1>’; $out = ”;… Read more »

wp titel veranderen

Om de titel van WordPress te veranderen zijn er meerdere opties. Je kan een directe aanpassing maken in de templates, maar het kan ook door de filter in functions.php op te nemen. De titel is uit 3 onderdelen opgebouwd: de titel, koppel teken en website naam.¬† De titel en website naam kunnen met een filter… Read more »

Default content in wysiwyg

veel onderdelen van wordpress hebben de mogelijkheid aangepast te worden door een filter. Een van de filters is die voor de content voor een nieuwe post. Door deze filter aan te passen kan een standaard ‘tekst’ worden geplaatst.¬† <?php add_filter(‘default_content’, ‘my_editor_content’); function my_editor_content( $content ) { $content = “If you enjoyed this post, make sure… Read more »