WP Onderwerp: css

(s)css schrijven voor wordpress

Compile sass naar css (wordpress bones)

Less Logo

Om scss (sass) naar css te compilen zijn verschillende mogelijkheden. Er kan software worden gebruikt, een plugin voor je IDE of Grunt. Hier volgt de setup voor Grunt (node js, grunt) (getest in windows 10).