WP Niveau: schrijven

Berichten over het aanpassen van de code waarbij meer dan één regel code veranderd dient te worden, vaak in meerdere files. De code vergt vaak ook enkele persoonlijke input.

Actions hooked aan een action

Actions zijn eigenlijk  filters en filters worden bewaard in een globale variabele. Deze variabele kun je uitlezen. Aanpak: een functie die de variabele print. Deze haken (hook) we aan een actie in de footer. add_action( ‘wp_footer’, ‘list_comment_filters’ ); function list_comment_filters() { global $wp_filter; $comment_filters = array (); $h1 = ‘<h1>Current Comment Filters</h1>’; $out = ”;… Read more »

plugin schrijven 3 (actions en filters)

Plugin schrijven deel 1 behandelt de minimale acties om een plugin te maken. Plugin schrijven deel 2 behandelt het laden van een style.css en script.js voor de plugin Plugin schrijven deel 3 het gebruik van een action Het gebruik van een filter Het gebruik van een hooks WordPress (en plugins) zitten vol met hooks. Het is letterlijk een haak… Read more »

Plugin schrijven 2

Plugin schrijven deel 1 behandelt de minimale acties om een plugin te maken. Het maken van een map Het maken van een hoofdbestand De minimale informatie in het hoofdbestand Plugin schrijven deel 2 Het toevoegen van een stylesheet Het toevoegen van een script Het toevoegen van een admin style sheet Het toevoegen van een admin script

plugin schrijven 1 verdieping

Plugin schrijven deel 1 behandelt de minimale acties om een plugin te maken. Het maken van een map Het maken van een hoofdbestand De minimale informatie in het hoofdbestand De verdieping gaat in op deze onderdelen De plugin map De plugin map kan het beste een unieke naam hebben: Een andere plugin zou de bestanden kunnen… Read more »

plugin schrijven 1

Om een wordpress plugin te maken is allee deze post nodig… de plugin doet echter nog niets. Maak een unieke map aan in /wp-content/plugins/ bijvoorbeeld unieke-plugin: /wp-content/plugins/unieke-plugin/ Maak nu in deze map een uniek *.php file aan: unieke-plugin.php /wp-content/plugins/unieke-plugin/unieke-plugin.php Plaats nu de minimale benodigdheden in dat bestand. bestand: /wp-content/plugins/unieke-plugin/unieke-plugin.php De minimale inhoud voor het commentaar:… Read more »

output buffer

Het kan zijn dat je geen enkele mogelijkheid kan vinden om de output van wordpress aan te passen. In dat geval bestaat de mogelijkheid de output te bufferen. En voordat deze naar de browser gaat nog aan te passen. Een praktisch  voorbeeld is dat als je het woordje home in de breadcrumb wil aanpassen in… Read more »

create new admin page

Admin menu with page – wordpress codex <?php /** Step 2 (from text above). */ add_action( ‘admin_menu’, ‘my_plugin_menu’ ); /** Step 1. */ function my_plugin_menu() { add_options_page( ‘My Plugin Options’, ‘My Plugin’, ‘manage_options’, ‘my-unique-identifier’, ‘my_plugin_options’ ); } /** Step 3. */ function my_plugin_options() { if ( !current_user_can( ‘manage_options’ ) ) { wp_die( __( ‘You do… Read more »

Compile sass naar css (wordpress bones)

Less Logo

Om scss (sass) naar css te compilen zijn verschillende mogelijkheden. Er kan software worden gebruikt, een plugin voor je IDE of Grunt. Hier volgt de setup voor Grunt (node js, grunt) (getest in windows 10).

netbeans – php snippets

Netbeans Logo

Snippets zijn ‘kleine’ herbruikbare stukjes code die met een afkorting kunnen worden opgeroepen waarna herhaling binnen php code plezieriger worden. In elk programma worden ze anders ingesteld, hier een uitleg voor netbeans Netbeans Onder: Tools-> options

Atom for wordress

atom text editor

Atom is uitgebreide file editor… bijna een ide. Atom is snel en is handig met programmeren. Voor het programmeren / ontwikkelen met wordpress hieronder handige tips voor plugins van Atom.