WP Niveau: aanpassen

Kleine wijzigingen van code kunnen een groot verschil maken voor de gebruikservaring. In de ‘aanpas’ berichten wordt uitgelegd hoe kleine wijzigingen kunnen worden uitgevoerd. Wijzigingen die doorgaans alleen een knip en plak actie vereisen.

Plugin schrijven voorbeeld

Onderstaand voorbeeld is een complete plugin die de titel van een post aanpast. maak een map mijn-plugin in wp-content/plugins/ maak in de map een bestand mijn-plugin.php

Plugin schrijven 2

Plugin schrijven deel 1 behandelt de minimale acties om een plugin te maken. Het maken van een map Het maken van een hoofdbestand De minimale informatie in het hoofdbestand Plugin schrijven deel 2 Het toevoegen van een stylesheet Het toevoegen van een script Het toevoegen van een admin style sheet Het toevoegen van een admin script

wp titel veranderen

Om de titel van WordPress te veranderen zijn er meerdere opties. Je kan een directe aanpassing maken in de templates, maar het kan ook door de filter in functions.php op te nemen. De titel is uit 3 onderdelen opgebouwd: de titel, koppel teken en website naam.  De titel en website naam kunnen met een filter… Read more »

input veld op cart page

Woocommerce

in functions // get from session your URL variable and add it to item add_filter(‘woocommerce_get_cart_item_from_session’, ‘cart_item_from_session’, 10, 3); function cart_item_from_session( $data, $values, $key ) { $data[‘text’] = isset( $values[‘text’] ) ? $values[‘text’] : ”; return $data; } // this one does the same as woocommerce_update_cart_action() in plugins\woocommerce\woocommerce-functions.php // but with your URL variable // this… Read more »

Woocommerce toegang tot admin dashboard

Woocommerce sluit de admin af voor alle gebruikers die geen posts kunnen bewerken. Als zij naar wp-admin gaan worden ze omgeleid naar /my-account/. Dit is handig in 90% van de gevallen maar een probleem als sommigen gebruikers bij /wp-admin/ moeten kunnen. /* ALLOW REDACTEUR (EDITOR) TO ACCESS DASHBOARD AND ADMIN BAR*/ add_filter(‘woocommerce_disable_admin_bar’, ‘functie_disable_admin_bar’, 10, 1);… Read more »

Default content in wysiwyg

veel onderdelen van wordpress hebben de mogelijkheid aangepast te worden door een filter. Een van de filters is die voor de content voor een nieuwe post. Door deze filter aan te passen kan een standaard ‘tekst’ worden geplaatst.  <?php add_filter(‘default_content’, ‘my_editor_content’); function my_editor_content( $content ) { $content = “If you enjoyed this post, make sure… Read more »

css add class to body based on browser

<?php add_filter(‘body_class’,’browser_body_class’); function browser_body_class($classes) { global $is_lynx, $is_gecko, $is_IE, $is_opera, $is_NS4, $is_safari, $is_chrome, $is_iphone; if($is_lynx) $classes[] = ‘lynx’; elseif($is_gecko) $classes[] = ‘gecko’; elseif($is_opera) $classes[] = ‘opera’; elseif($is_NS4) $classes[] = ‘ns4’; elseif($is_safari) $classes[] = ‘safari’; elseif($is_chrome) $classes[] = ‘chrome’; elseif($is_IE) $classes[] = ‘ie’; else $classes[] = ‘unknown’; if($is_iphone) $classes[] = ‘iphone’; return $classes; } ?>  

Woocommerce prijs in variabele pulldown

Woocommerce

werkt bij één variabele: zet in functions.php function twentyfourteen_wp_variabele_with_price( $term ) { global $wpdb, $product; $result = $wpdb->get_col( “SELECT slug FROM {$wpdb->prefix}terms WHERE name = ‘$term'” ); $term_slug = ( !empty( $result ) ) ? $result[0] : $term; $query = “SELECT postmeta.post_id AS product_id FROM {$wpdb->prefix}postmeta AS postmeta LEFT JOIN {$wpdb->prefix}posts AS products ON (… Read more »

Netbeans installeren (php)

Netbeans Logo

NetBeans is een volledige ide, uitbreidbaar voor meerder talen. Voor het installeren is de Java jdk nodig (vraagt hij ook tijdens het installeren). Na installatie kan XdeBug ingesteld worden. Java jdk Netbeans maakt gebruik van java en deze dient voor netbeans ge|installeerd te worden. download bij Oracle. – kies de goede voor je pc. De versies… Read more »