wp verander de permalink structuur

Wat tijdens het opzetten van wordpress voor de hand lag bij het instellen van een aangepaste structuur voor permalinks, is achteraf gezien misschien een overhaaste beslissing geweest. Indien een aangepaste permalink structuur in wordpress opnieuw wordt aangepast krijg je op de oude links de vervelende 404 (error) melding. Dit is niet bevorderlijk voor bestaande links (zoekmachines of andere sites) naar de site.

Verander de standaard permalink structuur

De standaard permalink structuur van wordpress blijft altijd werken.

https://www.puddinq.nl/?p=917

Dus als van de standaard permalink structuur naar een aangepaste wordt overgestapt werken beiden

https://www.puddinq.nl /blog/%year%/%monthnum%/%day%/%postname%/

De twee bovenstaande links verwijzen (dan) beiden naar (als voorbeeld):

https://www.puddinq.nl/blog/2014/10/30/scooter-ongelukken-haarlem-kaart/

Na deze wijziging is er geen probleem. Zoekmachines en sites waarop de eerste link  staat vermeld blijven verwijzen naar een geldig adres.

Verander de permalink structuur van aangepast naar aangepast

Als van een aangepaste structuur naar een andere aangepaste structuur wordt overgestapt werken de links van de eerste aangepaste structuur niet meer. De standaard structuur (…/?p=917) blijft wel werken.

van: https://www.puddinq.nl/blog/%year%/%monthnum%/%day%/%postname%/ werkt niet meer na aanpassing
https://www.puddinq.nl/?p=917 blijft altijd werken
naar: https://www.puddinq.nl/%postname%/ nieuw vriendelijk/ leesbaarder formaat

De bovenstaande drie links zijn de verandering die op puddinq is toegepast. Als oplossing voor het probleem zijn de volgende drie regels bovenin in de .htaccess bestaand (in de root van de webfolder) toegevoegd.

RedirectMatch 301 ^/blog/category/([^/]+)/$ https://www.puddinq.nl/category/$1
RedirectMatch 301 ^/blog/tag/([^/]+)/$ https://www.puddinq.nl/tag/$1
RedirectMatch 301 ^/blog/([0-9]{4})/([0-9]{2})/([0-9]{2})/([^/]+)/$ https://www.puddinq.nl/$4

Met behulp van preg matching worden alle mogelijke binnenkomende bestaande links veranderd in de nieuwe structuur. De $1 of $4 staat respectievelijk voor het eerste of vierde stuk dat wordt gematcht.

Andere oplossingen en links

Voor de basis van de bovenstaande regels is deze handige generator te gebruiken die op de yoast website wordt aangeboden.
De basis die een ieder moet begrijpen/ zou moeten lezen voordat je voor een bepaalde structuur kiest wordpress codex.
Een oplossing voor mensen die dit ingewikkeld vinden / liever met een wordpress plugin werken inboundnow.
De wordpress plugin pagina met andere plugins die (mogelijk) de verwijzing kunnen regelen.