Raspberry pi als webserver

In het verleden had puddinq.nl verschillende posts met betrekking tot het opzetten van virtualhosts, aanmaken van gebruikers en installeren van ssl certificaten. Deze beschrijvingen van handmatige acties zijn overcomplex in vergelijking met het installeren van WebMin en VirtualMin. Download Webmin

Puddinq © OpenData for everyone

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.