Raspberry pi – Add user

De Raspberry pi is gemaakt om een laagdrempelige toegang te bieden voor iedereen om te leren programmeren. Deze pagina laat zien hoe je binnen Linux met gebruikers kan werken. Gebruikt is de ssh console die inlogt op de Raspeberry Pi.

Aanmaken van gebruikers

pi@raspberrypi:~ $ sudo adduser wonder32
Toevoegen van gebruiker `wonder32'...
Toevoegen nieuwe groep `wonder32' (1001).
Toevoegen nieuwe gebruiker `wonder32' (1001) met groep `wonder32'.
Aanmaken gebruikersmap `/home/wonder32'...
Kopiƫren bestanden van `/etc/skel' ...
Nieuw UNIX-wachtwoord invoeren:
Nieuw UNIX-wachtwoord herhalen:
passwd: wachtwoord is met succes aangepast
De gebruikersinformatie van wonder32 wordt veranderd
Voer een nieuwe waarde in of druk op Enter voor de standaardwaarde
	Volledige naam []: Wonder32
	Kamernummer []: 53
	Telefoon werk []: 0614329070
	Telefoon thuis []: 
	Varia []: 
Is deze informatie correct? [Y/n] y

De gebruiker wordt standaard aangemaakt samen met een groep met dezelfde naam als de gebruiker.

Verander het wachtwoord van de huidige gebruiker

pi@raspberrypi:~ $ passwd
Veranderen van wachtwoord voor pi.
(huidig) UNIX-wachtwoord:
Nieuw UNIX-wachtwoord invoeren:
Nieuw UNIX-wachtwoord herhalen:
passwd: wachtwoord is met succes aangepast

Je dient wel eerst het huidige wachtwoord in te geven.

Verander het wachtwoord van een andere gebruiker

pi@raspberrypi:~ $ sudo passwd wonder32
Nieuw UNIX-wachtwoord invoeren:
Nieuw UNIX-wachtwoord herhalen:
passwd: wachtwoord is met succes aangepast

Voor een andere gebruiker is het niet nodig het huidige wachtwoord in te geven. Als je het wachtwoord dus bent vergeten kan je vanaf een root het wachtwoord aanpassen.

Voeg een gebruiker toe aan een groep

pi@raspberrypi:~ $ sudo usermod -a -G www-data wonder32

Maak een gebruiker aan en voeg hem direct toe aan een groep

sudo useradd -G www-data wonder32

Verkrijg informatie over

Gebruiker

pi@raspberrypi:~ $ id wonder32
UID=1001(wonder32) GID=1001(wonder32) groepen=1001(wonder32),33(www-data)

Goepen

pi@raspberrypi:~ $ grep www-data /etc/group
www-data:x:33:wonder32

Gebruikers in groepen

pi@raspberrypi:~ $ grep -i --color 'www-data' /etc/group
www-data:x:33:wonder32,pi

 

Geef sudo rechten aan gebruiker

pi@raspberrypi:~ $ sudo usermod -a -G sudo wonder32

Het bovenstaande commando geeft sudo-rechten aan de gebruiker wonder32. De gebruiker dient echter elke keer het wachtwoord in te typen als hij deze gebruikt.

Men kan met het volgende commando de gebruiker zorgen dat de gebruiker het wachtwoord niet hoeft in te typen

sudo visudo

Er wordt een bestand geopend waar je de volgende regel in moet toevoegen

# User privilege specification
root    ALL=(ALL:ALL) ALL
wonder32   ALL = NOPASSWD: ALL

# Allow members of group sudo to execute any command
%sudo   ALL=(ALL:ALL) ALL

Gebruiker verwijderen

sudo userdel -r wonder32

De -r is er om ook de homefolder van de gebruiker te verwerken