Default content in wysiwyg

veel onderdelen van wordpress hebben de mogelijkheid aangepast te worden door een filter. Een van de filters is die voor de content voor een nieuwe post. Door deze filter aan te passen kan een standaard ‘tekst’ worden geplaatst. 

<?php
add_filter('default_content', 'my_editor_content');

function my_editor_content( $content ) {
 $content = "If you enjoyed this post, make sure to subscribe to my rss feed.";
 return $content;
}
?>

Dit geeft de mogelijkheid de opmaak voor te bereiden met div’s, shortcodes te plaatsen of een standaard zin zoals in bovenstaand voorbeeld.

css add class to body based on browser

<?php
add_filter('body_class','browser_body_class');
function browser_body_class($classes) {
 global $is_lynx, $is_gecko, $is_IE, $is_opera, $is_NS4, $is_safari, $is_chrome, $is_iphone;

 if($is_lynx) $classes[] = 'lynx';
 elseif($is_gecko) $classes[] = 'gecko';
 elseif($is_opera) $classes[] = 'opera';
 elseif($is_NS4) $classes[] = 'ns4';
 elseif($is_safari) $classes[] = 'safari';
 elseif($is_chrome) $classes[] = 'chrome';
 elseif($is_IE) $classes[] = 'ie';
 else $classes[] = 'unknown';

 if($is_iphone) $classes[] = 'iphone';
 return $classes;
}
?>

 

Botsing op Schalkwijkerstraat

Haarlem – 17 – 09 -2015 Scooter en fiets

Op de Schalkwijkerstraat ter hoogte van het Byzantiumstraat

Stadsdeel : Oost

netbeans – php snippets

Snippets zijn ‘kleine’ herbruikbare stukjes code die met een afkorting kunnen worden opgeroepen waarna herhaling binnen php code plezieriger worden.

In elk programma worden ze anders ingesteld, hier een uitleg voor netbeans

Netbeans

Onder: Tools-> options

netbeans snippets

netbeans snippets

(more…)

Woocommerce prijs in variabele pulldown

werkt bij één variabele:

zet in functions.php

function twentyfourteen_wp_variabele_with_price( $term ) {
  
  global $wpdb, $product;

  $result = $wpdb->get_col( "SELECT slug FROM {$wpdb->prefix}terms WHERE name = '$term'" );

  $term_slug = ( !empty( $result ) ) ? $result[0] : $term;

  $query = "SELECT postmeta.post_id AS product_id
  FROM {$wpdb->prefix}postmeta AS postmeta
  LEFT JOIN {$wpdb->prefix}posts AS products ON ( products.ID = postmeta.post_id )
  WHERE postmeta.meta_key LIKE 'attribute_%'
  AND postmeta.meta_value = '$term_slug'
  AND products.post_parent = $product->id";

  $variation_id = $wpdb->get_col( $query );

  $parent = wp_get_post_parent_id( $variation_id[0] );

  if ( $parent > 0 ) {
    $_product = new WC_Product_Variation( $variation_id[0] );
    return $term . ' (' . wc_price( $_product->get_price() ) . ')';
  }
    return $term;

}
add_filter( 'woocommerce_variation_option_name', 'twentyfourteen_wp_variabele_with_price' );

 

Scooter ongelukken haarlem

Met verbazing moet ik constateren dat er vrijwel elke week enkele ongelukken zijn met scooters* in Haarlem. Het zijn zowel de snorfietsen die op het fietspad rijden als de bromfietsen die hoofdzakelijk op de weg rijden. De bestuurders zijn niet altijd de veroorzaker, maar in botsing met auto’s wel de kwetsbare partij (bij ongelukken met fietsers is iedereen kwetsbaar). In onderstaande kaart hou ik (vanaf 30 okt. 2014) de in de krant gepubliceerde ongelukken bij. Het doel is inzicht te krijgen in de geografische spreiding van de ongelukken. Mogelijk kunnen na verloop van tijd locaties die een verhoogd risico dragen een waarschuwing zijn voor de weggebruikers.

Heb ik een publicatie gemist? U kan onderaan in het contactformulier een link sturen met het kranten artikel.

* Schrijf scooters, maar alle brom- en snorfietsen worden meegenomen.

Meld een vergeten link:

[contact-form][contact-field label=’Naam’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’Email’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’Bericht’ type=’textarea’ required=’1’/][/contact-form]

Netbeans installeren (php)

NetBeans is een volledige ide, uitbreidbaar voor meerder talen. Voor het installeren is de Java jdk nodig (vraagt hij ook tijdens het installeren). Na installatie kan XdeBug ingesteld worden.

Java jdk

Netbeans maakt gebruik van java en deze dient voor netbeans ge|installeerd te worden. download bij Oracle.
– kies de goede voor je pc. De versies met samples en demos zijn niet nodig.

Netbeans

Download een versie die php ondersteund. Andere uitbreidingen zijn altijd later nog te installeren. download bij NetBeans

XDeBug

Engelse instructie: bron

 1. Download XdeBug
  sla het goede bestand op in C:wampbinphpphp5.5.12ext
 2. in: C:wampbinapacheapache2.4.9binphp.ini
  voeg het volgende toe:​

  zend_extension = "c:/wamp/bin/php/php5.5.12/zend_ext/php_xdebug-2.2.5-5.5-vc11-x86_64.dll"
  ;
  [xdebug]
  xdebug.remote_enable = off
  xdebug.profiler_enable = off
  xdebug.profiler_enable_trigger = off
  xdebug.profiler_output_name = cachegrind.out.%t.%p
  xdebug.profiler_output_dir = "c:/wamp/tmp"
  xdebug.show_local_vars=0
  
  zend_extension_ts="C:wampbinphpphp5.5.12extphp_xdebug-2.3.3-5.5-vc11-x86_64.dll"
  xdebug.remote_enable=on
  xdebug.remote_handler=dbgp
  xdebug.remote_host=localhost
  xdebug.remote_port=9000
  
 3. restart wamp server