Wat is PHP

PHP of te wel Hypertext Preprocessor is een scripttaal die uitgevoerd word aan serverkant. Waar HTML de code is die de browser gebruikt om een pagina weer te geven is PHP de code aan de serverkant die (onder andere) HTML naar uw browser kan versturen.

Dit bericht is een test om opmaak van code met behulp van javascript aan te passen*.

Normaal sla je een HTML bestand op: index.html

<html>
<head>
<title>Index</title>
</head>
<body>
<h3>Dit is de index</h3>
<p>Dit is tekst in de index</p>
</body>
</html>

 

Hetzelfde eindresultaat kan bereikt worden met: index.php
(dit dient wel op een server te staan waarop php is geinstalleerd)

<?php
$index = 'Index';
echo "<head>";
echo "t<title>" . $index . "</title>";
echo "</head>";
echo "</body>";
echo "t<h3>Dit is de index</h3>";
echo "t<p>Dit is tekst in de index</p>";
echo "</body>";
echo "</html>";
?>

 

Dit is text op de index pagina

* de javascript die wordt gebruikt is bekend onder de naam ‘javascript code prettifier’

mysql select en innerjoin

Hieronder de situatie waarin je met een MYSQL commando gegevens uit een tabel wilt hebben waarvan.

Het tweede voorbeeld geeft een goede indruk van de werking van innerjoin.

Als je mysql wilt gebruiken om in wordpress alle admingebruikers weer te geven kan dit met de volgende tekst:

Selecteer alle admin users

select ID, user_login, user_email
FROM wp_users
WHERE ID IN
(SELECT user_id
FROM wp_usermeta
WHERE meta_key="wp_user_level"
AND meta_value="10")

Geef de id, login en email weer
uit de wp_userstabel
waar de id voorkomt
in wp_usermeta tabel
waar in de regel meta_key ‘wp_user_level’ is en
de meta_value kolom een waarde 10 heeft.

(more…)

wp verander de permalink structuur

Wat tijdens het opzetten van wordpress voor de hand lag bij het instellen van een aangepaste structuur voor permalinks, is achteraf gezien misschien een overhaaste beslissing geweest. Indien een aangepaste permalink structuur in wordpress opnieuw wordt aangepast krijg je op de oude links de vervelende 404 (error) melding. Dit is niet bevorderlijk voor bestaande links (zoekmachines of andere sites) naar de site.

Verander de standaard permalink structuur

(more…)