Archives: Maps

Maps constructed with open layers

Haarlem – Centrum

De pagina van Haarlem centrum geeft als start een ingezoomde blik op de bing maps van de centrum lokatie. Optioneel kunnen lagen aangezet worden die de kadaster, perceel of bebouwingsgrenzen weergeven. Ook zijn er lagen met wegen, snelwegen en snelheid. Deze hebben in de ingezoomde centrum modus echter geen effect.

Haarlem – Schoten

Schoten is een naam die teruggekomen is om Haarlem noord aan te duiden. De opendata pagina van schoten begint met een Bing kaart en heeft de optie kadastrale grenzen, perseelgrenzen en bebouwingsgrenzen weer te geven.

Haarlem Slachthuisbuurt

Deze pagina maakt gebruik van de OpenData beschikbaar gesteld door: Gemeente Haarlem Pagina: opendata.haarlem, wfs api: getCapabilities, json: voorbeeld. De Rijksoverheid (PDOK) Pagina: pdok, wfs api: getCapabilities, json: voorbeeld.

Haarlem – Schalkwijk

Deze pagina laat in eerste instantie een Bing map van schalkwijk zien, maar daar kan ook de kadastrale kaart op geactiveerd worden.