Staat de schutting op de erfgrens?

Soms wordt er jaren niet over de schutting gesproken, maar als er aan de schutting wordt gewerkt kan de locatie een lastige discussie opleveren met de buren. In eerste instantie hoort de schutting als erfafscheiding op de erfgrens met de buren te staan, maar de erfgrens kan je niet zien.

De erfgrens is een geregistreerde waarde bij de gemeente. Maar deze kan anders zijn als deze in de afgelopen jaren anders is gebruikt. Na enkele jaren mag een oneigenlijk gebruik van grond van de buren zelfs als legaal worden beschouwd. In de rijdende rechter is regelmatig te zien hoe de werkelijke situatie juridisch wordt uitgezocht, maar het begint altijd met vaststellen van de geregistreerde grens en de werkelijke situatie.

Middels onderstaande kaart kan een eerste onderzoek plaatsvinden voor de positie van de erfafscheiding ten opzichte van de erfgrens. Door de luchtfoto’s uit verschillende jaren te vergelijken kan ook worden gekeken of deze is verschoven bij de laatste verbouwing.

OpenData: kadaster, bag, vergunnnigen - puddinq.mobi

filed under: