Gebruik HTML Enities in kleur

★★★★★

De sterren hierboven hebben de volgende HTML code:

/**
 * code die de sterren weergeeft
 */

<a href="#link">
	<span style="font-size: 2em;">★★★★★</span>
</a>