Category: server

Raspberry pi – Add virtual host

Als je apache hebt geïnstalleerd is kan je naast de site een andere virtual host aanmaken. Op je computer kan je dan een domein naam verzinnen en in je host file plaatsen. Maak het domein bekend binnen het systeem

Bovenstaand wordt de default config file gebruikt als basis voor de nieuwe site.