Category: Geen categorie

Gebruik HTML Enities in kleur

★★★★★ De sterren hiervoven hebben de volgende HTML code:

Zoek brommer eigenschappen met kenteken

Brommer.nl biedt een functionaliteit om de brommereigenschappen op te zoeken per kenteken. Daarnaast kun je eenbeschrijving geven met foto’s voor jouw brommer.

Ongelukken Haarlem

Van 2014 tot 2016 heeft puddinq.nl de bromfiets ongelukken bijgehouden die in Haarlem hebben plaatsgevonden. Hiermee zijn we echter gestopt en de gegevens uit die periode zijn niet meet raadpleegbaar.

Perceelgrens bij de gemeente

puddinq - maps

Om uit te zoeken of de erfgrens in het kadaster overeenkomt met de werkelijke situatie dient een onderzoek plaats te vinden waarbij landmeters de werkelijke situatie vergelijken met de situatie geregistreerd bij de gemeente. De overheid dient deze gegevens beschikbaar te stellen en puddinq heeft deze informatie in een kaart samengevoegd. Op deze manier kan… Read more »

Raspberry pi als webserver

In het verleden had puddinq.nl verschillende posts met betrekking tot het opzetten van virtualhosts, aanmaken van gebruikers en installeren van ssl certificaten. Deze beschrijvingen van handmatige acties zijn overcomplex in vergelijking met het installeren van WebMin en VirtualMin. Download Webmin